Mỗi khi nói đến "Lý tưởng sống", con người chúng ta dễ lầm tưởng phải làm gì đó lớn lao, hay phải phụng sự. Tất nhiên đó cũng là một dạng ý định. Nhưng với đa số mọi người, ý định sống chỉ đơn giản để trải nghiệm một cảm giác, một cảm xúc rất cá nhân để thấy toại nguyện mà thôi.

Ý định sống cá nhân
Kể cả phụng sự, cũng là để thấy thành quả sau cùng của công án của mình rồi thấy toại nguyện. Chỉ là chúng ta buộc phải phân biệt cái nào thì gọi là mục đích sống, cái nào thì không phải rồi mãi kiếm tìm. Nhưng khi nhìn dưới góc độ cảm xúc ta có khi hoàn thành 1 trải nghiệm phục vụ cho ý định sống của mình, ta sẽ thấy toại nguyện, hân hoan ngay thôi.
Vậy nên có lẽ DSN sẽ chọn "Ý định sống" như là khái niệm mô tả mà mình sẽ hướng đến khi đồng hành cùng các bạn.
Hãy đơn thuần chỉ nghĩ đến một viễn cảnh thế giới nơi mà mọi người xác định rõ một cách ý thức Ý định sống của mình là gì, và trước lúc ra đi ta hoàn thành được nó. Nếu vậy, cuộc sống sẽ thuần khiết (purifying) và quy nguyên (original) biết bao.
Bởi lẽ, không có gì đắt giá hơn việc tự do trở thành chính mình trên con đường đã chọn.

--- Bài mở đầu