Mắt em xanh biếc tựa chồi xuân
Nụ cười như nắng hạ đầy sân
Gió thu chơi đùa trên mái tóc
Làn da tuyết trắng của thiên thần
Tôi là cái cây thiếu sức sống
Ong bướm cũng không tiến lại gần
Em mang cho tôi nguồn sống mới
Xuân hạ thu đông rồi lại xuân