Vui thơ cách ly

Lăn ra rồi lại lăn vào
vứt chăn vứt gối 
cào đầu bứt tai
Lăn vào rồi lại lăn ra 
vài ba con chữ thôi ta hết ngày.

*Cũng không hẳn phải chờ đến cách ly thì mình mới có lối sống này. 
1
551 lượt xem
1
0
0 bình luận