Vui là vui vậy thôi mà
Niềm vui len lõi mặn mà chi nhau
Hạnh phúc bằng chữ khổ đau
Nên luôn đong đêm hơn nhau thế nào
Vui luôn mở cửa buồn vào
Cả hai đấu đá cấu cào lên thân
Trái ngược nhưng cùng chung chân
Không ai thua bước trên sân cuộc đời.