Em ah,
Mấy nay em có khoẻ không?
Có còn khấp khởi đợi trông thư này
Có nhớ tự chăm mỗi ngày
Sợ năm tháng nỡ hao gầy đôi vai
Đông gió về, tháng mười hai
Em nhớ mang mũ ấm, nhớ cài áo cao
Việc cuối năm, chắc sẽ rốt rao
Thương em lắm, biết nói sao cho hết lòng này
Mong được gửi cho em chút nắng ấm mỗi ngày
Những lạnh lẽo khô héo để nơi này với anh
Mong mùa đông xa cách sẽ kết thúc thật nhanh
Để mùa xuân sum họp, sẽ thấy anh trở về
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
A Dreamer