Bằng cách thay đổi áp suất không khí giữa khoang bên trong và bên ngoài của phòng sạch, Airshower tạo ra một rào cản mạnh mẽ chống lại sự xâm nhập của mầm bệnh và các chất gây ô nhiễm khác nhau vào phòng sạch.
Nếu muốn nói đến công dụng của Buồng thổi khí airshiwower thì phải nói rằng trong tất cả các ngành công nghiệp mà việc sử dụng phòng sạch là cần thiết thì sự hiện diện của buồng trưng bày không khí cũng là điều cần phải có, nhưng để biết được điều này là do đâu. b chúng ta phải nói Khoang khí cầu phải được đặt trước khi vào phòng sạch; Vì cửa ra vào là điểm xâm nhập đầu tiên của các hạt bụi.
Xem thêm tại đây :