Trong bất động sản

Các giao dịch bất động sản thường khó hiểu và tẻ nhạt, chủ yếu là do thiếu đổi mới trong ngành trong vài thập kỷ qua. May mắn thay, công nghệ blockchain sẽ sớm khắc phục sự thiếu hụt này. Công nghệ Blockchain đã sẵn sàng để cách mạng hóa toàn bộ quá trình niêm yết, cắt giảm các dịch vụ niêm yết và đại lý bất động sản phần lớn trong vòng lặp. Thay vào đó, blockchain sẽ tạo ra một loại nền tảng phi tập trung khi các công ty, đại lý, người bán và người mua có thể vừa liệt kê vừa hoàn tất các giao dịch bất động sản trên khắp thế giới và giải quyết được những vướng mắc hiện tại.
Xem thêm: Blockchain 3.0
 
Bằng cách loại bỏ cấu trúc tập trung truyền thống, hệ thống đem lại cho những người trong ngành bất động sản quyền tiếp cận với nhiều cấu trúc phí khác nhau và quyền kiểm soát lớn hơn. Hơn nữa, vì toàn bộ cơ sở dữ liệu là phi tập trung, danh sách sẽ được miễn phí cho tất cả mọi người sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế nào. Điều này sẽ đảm bảo rằng người mua có được dữ liệu tốt hơn và người bán tiếp cận được với số lượng người quan tâm lớn nhất có thể.

Trong lợi ích công cộng
 
Trong cộng đồng
Khu vực dịch vụ công là một hệ thống cực kỳ phức tạp ở chỗ nó chịu trách nhiệm tập trung khi thực hiện các dịch vụ công trong nhưng lại bị phân mảnh về cách thực hiện mỗi dịch vụ và cách các phòng ban chia sẻ dữ liệu. Những bất cập này thường ăn sâu vào ngân sách của các bộ phận, đặt ra câu hỏi phải thay đổi cách thức phân phối.

Xem thêm: Blockchain 1.0
 
Khi công nghệ blockchain trở nên phổ biến hơn, có khả năng nó sẽ được sử dụng ngày càng thường xuyên hơn để giải quyết sự thiếu hiệu quả của hệ thống hiện tại. Khi có thay đổi, blockchain sẽ đóng vai trò điểm đăng ký chính thức cho nhiều loại tài sản yêu cầu giấy phép của chính phủ, cùng với bất kỳ tài sản trí tuệ nào mà cơ quan có thể sở hữu. Blockchain cũng hỗ trợ hợp lý hóa và điều phối mua hàng, làm tăng sức mua của mỗi đô la và có thể đem lại thặng dư. Trong tất cả các tình huống này, công nghệ blockchain chắc chắn sẽ cải thiện thời gian phản hồi và giảm tỷ lệ mắc lỗi hoặc gian lận, đồng thời nâng cao năng suất và hiệu quả ở tất cả các cấp của quy trình. Về cơ bản, blockchain có thể loại bỏ những yếu kém còn tồn tại của chính phủ.

Trong các ngành công nghiệp
 
 
Trong các ngành công nghiệpHoạt động kinh doanh có suôn sẻ hay không ít nhiều phụ thuộc vào công việc của các quản trị viên quản lý cơ sở dữ liệu và ghi lại các con số. Ban kiểm soát, kiểm toán viên, luật sư, công ty kiểm toán và thậm chí nhiều lĩnh vực tài chính đều tồn tại dựa trên nhu cầu xác minh của bên thứ ba về giao dịch giữa hai tài khoản. Như vậy, sự gián đoạn lớn nhất mà blockchain gây ra có thể là loại bỏ nhu cầu dịch vụ xác minh của bên thứ ba. Điều đó sẽ ảnh hưởng tới bất kỳ ngành nào có nhu cầu xác minh các khoản thanh toán, nếu không muốn nói là tất cả các ngành. Quá trình xác minh này sẽ kéo theo sự thay đổi ở một loạt các ngành công nghiệp; bảng xếp hạng phân phốisổ cái phân tán đem lại cơ hội cải thiện mức độ tin cậy trong mọi hệ thống. Chính ý tưởng có thể nhanh chóng chứng minh quyền sở hữu, hợp đồng, thanh toán... sẽ thúc đẩy bước chuyển sang blockchain.

 
Kéo theo là sự chuyển giao quyền lực từ những người hiện đang phụ trách quản lý các giao dịch, mặc dù điều này có thể sẽ không mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp mới như người ta vẫn mong đợi. Thay vào đó, những doanh nghiệp lớn có thể tận dụng niềm tin đã có, kết hợp với phương tiện kinh doanh mới và tiến bộ để đảm bảo họ có thể thu được lợi.

Xem thêm: Công nghệ Blockchain