Tư duy ngắn hạn, tư duy dài hạn
Mình có 2 ví dụ để phân biệt 2 loại tư duy này.
Ví dụ 1:
Bên nhật, du học sinh(DHS) làm thêm khá nhiều, nhằm trang trải học phí
khi làm việc, DHS thường có những mâu thuẫn từ nhỏ đến lớn với quản lý/chủ người Nhật
ví dụ, quy định đến làm đúng giờ của ng Nhật, nhiều DHS Vietnam không thực hiện dù đã “cố gắng”
Và khi bị hỏi tại sao đến làm trễ, DHS hay trả lời: vì tàu trễ
Nhưng khi áp dụng phương pháp “Find why” (or “Five” why)
tại sao trễ tàu, vì tàu or vì ng đến ga trễ
hệ thống tàu thì ít khi trễ rồi, chỉ có ng đến ga trễ
tại sao ng đến ga trễ, vì ra khỏi nhà trễ
tại sao ra khỏi nhà trễ, vì chuẩn bị ra khỏi nhà(quần áo, thẻ tàu…)trễ
tại sao chuẩn bị ra khỏi nhà trễ, vì “không có thời gian”
tại sao không có thời gian, vì ta sắp xếp cuộc sống ko tốt
Túm váy lại, là vì ta
Thì ng nhật hỏi câu: Tại sao đi làm trễ
Tư duy ngắn hạn ,sẽ trả lời, vì tàu trễ
Tư duy dài hạn, sẽ trả lời, vì tôi sắp xếp cuộc sống ko tốt
Tiếp, ví dụ 2,
1 số DHS mang lòng thù ghét chuyện đó, nên mỗi lần nhắc đến ng Nhật, họ hay dùng từ “tụi Nhật”/“bọn Nhật”
Lúc này nếu tư duy ngắn họ sẽ dùng “tụi Nhật trừ tiền t thế này, bắt làm thêm cái kia, hôm nay mệt quá”
Nếu tư duy dài hạn: “hãy đợi đó, tôi sẽ làm việc học tập chăm chỉ hơn ng Nhật -> mở công ty/ cửa hàng rồi thuê ng Nhật vào làm-> trả lương cho ng Nhật, bắt làm tăng ca và sẽ đuổi việc ng Nhật bất cứ lúc nào tôi thích. Hôm nay tôi không mệt”
Quan trọng là tư duy, và tư duy đó có thành động lực cho bạn được hay không chăng?
Key:
Tư duy ngắn hạn: quan tâm đến HIỆN TẠI, thời điểm đó/ngày hôm đó
Tư duy dài hạn: quan tâm đến TƯƠNG LAI,
Vài câu hỏi tranh luận cuối bài cùng mọi người:
Làm sao để có tư duy dài hạn?
Tư duy ngắn hạn có mặt tốt là gì? trong những tình huống gì?
Cám ơn các bạn,mọi góp ý để bài viết tốt hơn, đều được hoan nghênh :D