Tốt nghiệp khỏi Trường học, ta bước vào Cuộc sống thật - Trường đời với sự bất định và những thách thức của Cuộc sống: Công việc, Tình cảm, Cái tôi trong một Xã hội với Văn hóa, Tư bản: Tiền bạc lên ngôi. Những điều mà mọi người đều đối mặt và sống hàng ngày, những điều không được dạy ở trường học lại trở thành cái cần thiết nhất cho cuộc sống. Và dự án The School of Life ra đời cho ta một tấm gương về thực tại, cuộc sống của Người lớn. Qua đó, ta có thể nhận ra cái Tôi tốt hơn và cách sống trong đời này.


Dự án này được thành lập bởi Alain de Botton năm 2008, trụ sở chính ở London có các nội dung miễn phí và phần kinh doanh: vật phẩm, sách , tư vấn tâm lý, tư vấn doanh nghiệp.

Bạn có thể tìm được trên YouTube các video về các nội dung trình bày 

Trang Tiếng Việt
The school of life Vietnamese
nullwww.facebook.com
Và cuối cùng, Sách về Cuộc sống: Nội dung của dự án này
Có 6 chương là 6 chủ điểm mà Cuộc sống cấu thành
1. Tư bản Chủ nghĩa
2. Công việc
3. Quan hệ
4. Cái tôi
5. Văn hóa
6. Khóa học

Các tiểu mục
1. Tư bản Chủ nghĩa: Tư bản tốt, Tiêu thụ, Địa vị, Truyền thông, Xã hội lý tưởng
2. Công việc: Cách tìm việc, Thất nghiệp, Niềm vui từ Công việc, Nỗi sầu từ Công việc
3. Quan hệ: Chủ nghĩa Lãng mạn, Mâu thuẫn, Tình dục, Ngọt ngào của Trẻ con, Kinh dị của Trẻ con,  Trưởng thành
4. Cái tôi: Bình tĩnh, Tự hiểu biết, Đức hạnh của Nhân cách, Tâm trạng, Kỹ năng Cảm xúc, Tự tin 
5. Văn hóa: Nghỉ ngơi, Nghệ thuật, Đồ ăn, Du lịch, Kiến trúc
6. Khóa học: Triết học, Lý thuyết Chính trị, Triết lý Phương Đông, Xã hội học, Liệu pháp Tâm lý, Nghệ thuật/Kiến trúc, Văn học
Về mục đích
The School of Life is a global organisation dedicated to developing emotional intelligence. We apply psychology, philosophy, and culture to everyday life. 
Trường học của Cuộc sống là một tổ chức toàn cầu nhằm phát triển trí tuệ Cảm xúc. Chúng tôi áp dụng Tâm lý học, Triết học và Văn hóa vào Cuộc sống hàng ngày.