Bánh đà và Vòng lẩn quẩn

Để một chiếc bánh đà to lớn (hay một cái bánh xe khổng lồ) tự xoay cần nhiều lần đẩy/xoay liên tục nhằm tạo động lực ban đầu. Tuy nhiên, sẽ không ai xác định được lần đẩy nào là mang tính quyết định.
Một công ty vĩ đại cũng vậy. Để tạo được bước nhảy vọt sẽ cần nhiều hành động tích lũy theo một hướng nhất định chứ sẽ không có một “thời khắc kỳ diệu” nào cả. Nhìn từ bên ngoài có thể thành công của các công ty này chỉ diễn ra trong một đêm (overnight success) nhưng kỳ thực đó là một quá trình nỗ lực lặng lẽ trong suốt một thời gian dài. Không có một dự án, ý tưởng đột phá duy nhất nào có thể tạo ra bước nhảy vọt cho một công ty vĩ đại.
Hiểu được điều này, các công ty vĩ đại hoạt động theo “hiệu ứng bánh đà”. Sẽ không cần các khẩu hiệu, các bài phát biểu hay các mục tiêu tham vọng để truyền cảm hứng cho nhân viên. Việc các nhà lãnh đạo cần làm là bắt đầu từ các hành động nhỏ nhất quán với khái niệm con nhím (đã đề cập ở phần trước). Dần dần, kết quả thành công tạo động lực cho nhân viên góp sức vào việc đóng góp để đẩy bánh đà đi tiếp.

Ngược lại, các công ty đối trọng lại hoạt động trong một vòng lẩn quẩn. Họ cố gắng tìm ra một chương trình mới, một nhà lãnh đạo mới và hy vọng chỉ bằng một hành động như vậy họ có thể đưa công ty nhảy vọt. Một khi thất bại, họ không tìm hiểu rõ nguyên nhân thất bại mà lại tiếp tục tìm kiếm một cách khắc phục nào khác (phần nhiều là không nhất quán với kế hoạch đã thất bại trước). Cứ như vậy, họ bị kẹt trong một vòng lẩn quẩn

Xây Dựng Để Trường Tồn

Tóm gọn, một công ty muốn xây dựng để trường tồn thì cần phải hiểu rõ 4 ý tưởng sau
  1. Xây dựng tổ chức có thể trường tồn và thích nghi với nhiều thế hệ lãnh đạo và vòng đời sản phẩm chứ thay vì chỉ với 1 lãnh đạo và sản phẩm cụ thể
  2. Khái niệm chữ “VÀ”: xây dựng tổ chức cùng lúc hòa hợp 2 thái cực của nhiều khía cạnh. Thay vì chọn A hay B, hãy nghĩ ra cách để đạt được cả 2
  3. Để thúc đẩy được mọi thành viên trong tổ chức một thời gian dài thì cần hình thành được GÍA TRỊ CỐT LÕI – những nguyên lý cần thiết và trường tồn và MỤC ĐÍCH CỐT LÕI – lý do căn bản của việc tồn tại bên trên việc kiếm tiền
  4. Bảo tồn cốt lõi nhưng vẫn Thúc đẩy phát triển: Phải tìm cách để bảo toàn được giá trị và mục đích cốt lõi nhưng cũng không ngừng cải tiến, thích nghi và đổi mới
Hãy tìm đọc Built To Last nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về 4 khái niệm này