Tư tưởng kỷ luật (Disciplined Thought)

Đối mặt thực tế phũ phàng


Bất kỳ một công ty nào cũng sẽ phải đối diện với vô vàn những thử thách trong xuyên suốt quá trình hoạt động. Các công ty vĩ đại chọn cách nhìn thẳng vào những khó khăn để mổ xẻ, phân tích nhằm đưa ra phương án giải quyết phù hợp. Các công ty đối trọng lại duy trì một tinh thần “lạc quan tếu”, né tránh hoặc lờ đi những vấn đề hiện hữu.
Để xây dựng được một văn hóa sẵn sàng đối diện thực tế phũ phàng, các lãnh đạo không chỉ cần học cách nhìn vào sự thật mà còn phải khuyến khích được nhân viên sẵn sàng nêu lên những vấn đề vì họ là người sẽ nhận ra được những vấn đề sớm nhất. Một số phương pháp lãnh đạo có thể được áp dụng như:
  • Hỏi chứ không trả lời
  • Tranh luận chứ không ép buộc
  • Phân tích chứ không đổ lỗi
Tuy vậy, cần lưu ý rằng đối mặt sự thật phũ phàng không có nghĩa là buông xuôi, chấp nhận thất bại. Cần luôn giữ vững niềm tin “sắt đá” rằng cuối cùng họ sẽ chiến thắng mặc cho bao khó khăn, trắc trở ở hiện tại.

Khái niệm con nhím (Hedgehog Concept)


Chiến lược là một phần không thể thiếu của bất kỳ công ty nào. Các lãnh đạo vĩ đại đưa ra chiến lược dựa trên sự thấu hiểu toàn diện về công ty, phần còn lại đưa ra chiến lược khi chưa thực sự nắm rõ công ty mình đang vận hành. Khái niệm con nhím là một phương pháp giúp các nhà lãnh đạo Một khái niệm giúp các nhà lãnh đạo hiểu rõ hơn về công ty:
  • Công ty có thể làm giỏi nhất việc gì?
  • Làm cách nào để đem lại lợi nhuận từ việc chúng ta làm tốt nhât?
  • Chúng ta có yêu thích công việc đó không?
Một khi Khái niệm con nhím đã hình thành, bất cứ một quyết định hay chiến lược được đưa ra sẽ phải trải qua một quá trình thảo luận quyết liệt nhằm trả lời được 3 câu hỏi này. Ngược lại, các công ty đối trọng cũng tranh luận để tìm ra chiến lược nhưng lại không dựa trên trọng tâm về sự thấu hiểu công ty.

Hành động kỷ luật (Disciplined Action)

Văn hóa kỷ luật


Sau khi đã có chiến lược phù hợp, các công ty cần một văn hóa kỷ luật để có thể vận hành theo đúng chiến lược được đề ra. Một số đặc điểm của văn hóa kỷ luật mà các nhà lãnh đạo cần xây dựng:
  • Văn hóa xuất phát từ con người. Nếu bạn muốn một văn hóa kỷ luật, cần chọn những con người kỷ luật từ đầu
  • Văn hóa kỷ luật yêu cầu một tư tưởng kỷ luật: mọi việc phải luôn nhất quán với chiến lược 3 vòng tròn theo khái niệm con nhím, phải từ bỏ những việc không phù hợp với 3 vòng tròn; tuy nhiên vẫn khuyến khích tự do và sáng tạo trong giới hạn 3 vòng tròn
  • Các hành động kỷ luật sẽ là một điều tất yếu khi đã có được con người kỷ luật và tư tưởng kỷ luật
Các lãnh đạo cần xây dựng một văn hóa kỷ luật bằng các phương pháp nêu trên thay vì sử dụng cá tính và quyền lực cá nhân để áp dụng kỷ luât. Có như vậy, văn hóa kỷ luật mới tự giác, bền vững và đem lại lợi ích lâu dài cho công ty.

Bàn đạp công nghệ


Công nghệ chỉ nên là chất xúc tác để công ty vĩ đại đẩy nhanh quá trình chuyển đổi và nhảy vọt, công nghệ không phải là nền tảng của việc nhảy vọt. Các công ty vĩ đại không chạy theo các công nghệ thời thượng mà chỉ tập trung phát triển tốt nhất để tiên phong trong những công nghệ phù hợp với khái niệm con nhím.
Các công ty đối trọng thường chạy theo những công nghệ do hùa theo số đông, sợ bị bỏ lại mà không hiểu rõ công nghệ đóng vai trò gì trong quá trình hoạt động của công ty. Một công nghệ hàng đầu được áp dụng tại các công ty thành công khi được sử dụng tại các công ty đối trọng thì không đem lại kết quả tương tự.