Mình thấy cái gì cũng đi từ việc xác nhận bản thân mình muốn gì trước thì mới có một kế hoạch/hành động rõ ràng được.
Đợt đầu năm mình có đặt mục tiêu là mỗi ngày sẽ đi bộ 5 phút và viết status Tiếng Anh. Nhưng 2 tuần sau đó, mình thấy chẳng muốn làm nữa, thậm chí còn đăng để cho có 1 dòng trạng thái.
Rồi mình phát hiện ra, lý do mình bắt đầu những thói quen này, chẳng đủ lớn, nghĩa là mình chưa hiểu thật sự điều mà mình đang làm, hoặc nó không phải là vấn đề của mình hiện tại.
Mình muốn khoẻ hơn, và mình đặt mục tiêu đi bộ. Nhưng lại không hiểu đi bộ sẽ giúp ích cụ thể như nào cho sức khoẻ.
Mình muốn dùng Tiếng Anh tự nhiên hơn, và mình quyết định viết status mỗi ngày với số từ dài hơn status trước đó, nhưng thực tế lại không nhớ hay dùng lại những từ mới mà mình đã từng dùng. Chưa kể, viết Tiếng anh không phải vấn đề của mình hiện tại, cái vấn đề chính ở đây là vốn từ vựng chuyên ngành.
Quay về quá khứ, mình cũng thấy dễ hiểu khi có một số hành động mình tự đề ra cho bản thân nhưng chỉ được cỡ chưa đầy 1 tháng là bỏ.
Tất cả các hành động muốn học cái này, làm cái kia, đều là cái ngọn. Vì chưa hiểu bản thân mình thực sự cần gì, muốn gì, dẫn đến việc không thể kiên trì lâu, rồi mất thời gian không cần thiết.
Cuối cùng thì mình nghĩ rằng, học hỏi thêm một điều gì đó, không phải nghĩ tới ngay hành động cần làm là đọc bao nhiêu quyển sách, học bao nhiêu giờ một ngày, theo dõi những ai, hay tham gia vào group nào.
Mà bước đầu tiên, là xác định mình đang cần gì, muốn cải thiện cái gì rồi mới đi tìm nguồn (sách, người, group...) để giải quyết cho vấn đề đó.
Thế là giờ mình lại bắt đầu lại. Kaka