Lâu rồi mình không viết, đúng ra là lâu rồi mình rất lười viết. Mình cảm thấy mình đang ôm một mớ cảm xúc lẫn lộn và mình lo những cảm xúc ấy sẽ trở nên tiêu cực hơn, mình sợ thế, nên mình quyết tâm viết trở lại, cố gắng để chill trở lại.
Mình bắt đầu với việc tìm lại bản thân bằng cách nghe podcast nhiều hơn, những mẩu chuyện vui sẽ làm mình vui vẻ trở lại.
Mình tìm đọc những bài viết vui vẻ về nhân sinh, xã hội, xem những bộ phim healing và nghe những bản nhạc xưa cũ.
Mình cũng mua hai cuốn sách tô màu, hai chiếc bút máy để cuộ sống chậm lại, đúng hơn là mình bắt mình phải chậm lại.
Và kết quả thì, những thứ mình đang làm, đều là những thứ mình đã từng rất thích, rất đam mê và mang lại niềm vui. Nhưng giờ, mình vô định và đang không hiểu mình muốn gì, nên làm gì.
Hà Nội tiếp tục giãn cách, ngày mai mình vẫn đi làm...