Một thư sinh áo trắng
Hỏi con quỷ dạ xoa
Biết phép hóa nàng hoa
Sao còn mang mặt quỷ
Dạ xoa cười khinh bỉ
Ngươi cười ta làm chi
Người đờn ca, làm thi
Ngươi mong ước được gì
Vần thơ thì màu trắng
Lòng ngươi muốn đỏ tươi
Còn ta đây cuộc đời
Trời không màng trông đợi
Mặt xấu người ghét hại
Cũng là thiên chức ta
Ta hóa đẹp như hoa
Lừa người đời gieo họa
Thư sinh cười ha hả
Ôi con quỷ đáng thương
Đẹp hay xấu tinh tường
Vẫn là ngươi con quỷ
Nếu ta biết ngươi quỷ
Rằng hay không là y
Thì ngươi vẫn sầu bi
Oán ghét mình phận quỷ
Đừng trách người tham ý
Hãy trách mình ngu xi
Cái được sẵn đây chi
Mà sao tìm không thấy?
Tháng 4, 2018