Chào tôi là tác giả của Pandora Heroes và là người chủ trì toàn bộ truyện nên sẽ chỉ có 1 tuần 1 tập hay 2 tuần 1 tập tùy vào độ lười của tôi :)). Do bận về việc học nên thời gian để tôi có truyện cho mn đọc tùy vào tôi rảnh lúc nào nhưng các bác cứ yên tâm rằng sẽ có truyện cho mn đọc thôi và trung bình sẽ là 1-2 tuần là 1 hay 2 tập. Mỗi tập sẽ khoảng 20-25 phút đọc và sẽ có tranh vẽ về nhân vật cho mn biết mặt nhân vật,mọi ý tưởng hãy đưa về tin nhắn trên tường của tôi và tôi sẽ thông báo ý tưởng nào hay và sẽ làm ý tưởng đó
Well,về phần tranh thì những bức quan trọng bắt buộc phải vẽ thì tôi sẽ vẽ nên truyện của tôi như anime hay mâng vậy và truyện sẽ mạng nhiều tính chất vui,bựa,hành động như anime gintama vậy.Đó là tất cả điều tôi muốn nói. Vậy tạm biệt và hẹn vào Pandora Heroes tuần sau 
Kí tên;Danna