(Chụp hồi máy lởm)
                                                   Em là hoa, là hương, là sương
                                                   Là mình minh, ban mai hay hoàng hôn?
                                                   Em chỉ là vệt nắng buồn
                                                   Vương nhẹ trên mắt anh rồi buông...