Súng sống trên sông nước trong ngần 
bông súng 

Tặng nhau hương sau quản chi thân 
Trầm ngâm giữa chốn đầm hoang vắng 
Chờ nắng mới về nở nụ xuân 
Mặn mà hoa thắm đua khoe sắc 
Diễm kiều tỏ điểm chẳng phân vân 
Mặc nơi vắng vẻ tình dân dã 
Hoa vẫn đẹp xinh như phong trần. 

                             15.5.2017
Thanh Vân.