The Incredibles là một bộ phim anh hùng, và giống như bao bộ phim thuộc thể loại này khác, người anh hùng thường phải trải qua một cuộc hành trình theo một motif đã tồn tại rất lâu trong thần thoại, truyện cổ tích, phim ảnh... Nếu phân tích bộ phim, tuy dành cho trẻ con, dưới góc nhìn Monomyth, thì có những chi tiết khá khớp. 
Câu hỏi quan trọng hơn là tại sao nó lại thu hút mọi người đến thế? Liệu bộ phim đã chạm đến phần "Inner Core" trong tâm lý mà Jung gọi là Archetype, thì sẽ cần nhiều thời gian hơn để bàn. Có thời gian mình sẽ viết thêm, vì những gì liệt kê ở trên chỉ là Outer Journey, còn phần Inner Journey, thứ mà chạm đến người xem thực sự, mới là "viên ngọc sáng" của các bộ phim anh hùng. 
(Người ta vẫn bảo đi xem phim siêu anh hùng là đi xem phim đánh nhau, phim siêu nhiên, ngoài hành tinh, không có thực... một cách nhìn quá thiếu tính "người", vì đặc trưng của con người là một sinh vật biểu tượng, những màn đám đá, kỹ xảo chỉ là cái vỏ để dụ bạn đến rạp để thôi). 
Link Facebook Sự Kiện: https://www.facebook.com/events/240386106543475/ cho bạn nào muốn tìm hiểu thêm về góc độ tâm lý học của Hành trình anh hùng, và muốn phân tích The Incredibles phần 2.