Gửi tặng những bạn sắp chia tay Hà Nội để đi du học và những người ở lại:
Tháng 9 mùa thu
Em bay đi đâu
Làm cho những màu
Sầu tím
U hoài
Phai cả ra nắng?

Tháng 9 mùa thu
Em không ở đây
Ngắm những hàng cây
Hoàng Diệu, Kim Mã
Đang mùa thay lá 
Đợi em 
Đến xem
Lá mới.


Tháng 9 mùa thu
Em ở phương nao,
Khi hương lúa nếp
Tệp vào hương sen
Quện thành cốm xanh;
Hàng ăn trên phố
Luôn thừa một chỗ
Cạnh anh
Chờ ai
Đợi ai
Mà mãi chẳng tới
Để cho anh chờ
Anh đợi
Úa cả màu xanh?


Tháng 9 mùa sau
Em có về đây
Có anh
Có bạn
Có nhà
Có cả nỗi nhớ
Đang đợi chờ em?
Hà Nội, 31.08.2018