Vào một ngày đẹp trời nào đó
...
Chắc anh lại như mọi hôm lại ngồi xổm
Ngậm 1 ly nước nóng đi 1 dặm đợi mong
Ngâm câu ca để nghe giọng ai vọng lại
Hoặc hơi lười nên sẽ nằm sõng soài
Ngắm loài người trải qua ngày trọng đại
Chạy nước rút cả hành trình dài

Và ngày đẹp trời nào đó
...
google

Cũng có thể mải xoay mình
Đó là vì anh muốn thế
Thì khi ấy thế giới quay quanh mình
Thay vì cảnh tỉnh anh chọn nghiêng
Và tách mình trọn thanh bình
Riêng mảnh trời lộng gió
...
Vậy anh còn bao nhiêu ngày đẹp trời nào đó?
(07.11.2020)
#DarWhiteKiss
Luv yourself, plz!