Chào mọi người.

Trong số các bạn có ai biết được một số công ty có cách tạo động lực làm việc cho nhân viên khá thú vị, mới mẻ và hiệu quả không ạ? Mong các bạn chia sẻ thêm thông tin mình với. 

Mình hiện đang có một bài tập nghiên cứu về việc tạo động lực làm việc cho nhân viên: "Chọn một tổ chức. Xác định các công cụ cở bản được sử dụng để nâng cao động lực làm việc cho nhân viên của tổ chức đó. Từ đó phân tích ưu, nhược điểm và đưa ra sáng kiến hoàn thiện các công cụ trên?"

Mình xin cám ơn nhiều!