Một buổi ngồi ngắm Hà Nội từ trên cao của chúng mình ^^ 


Bonus thêm cái ảnh chụp bằng máy số :D