Sau một khoảng thời gian chạy miệt mài với deadline bài vở (và giờ vẫn chạy), tự nhiên tôi có một suy nghĩ thế này..
"Nếu đến một ngày mình xong hết deadline rồi, không còn deadline nữa, thì mình sẽ như thế nào nhỉ?"
Tự nhiên tôi lại cảm thấy lo âu :)), một ngày không có deadline nữa à, tôi sợ mình sẽ sống ngày qua ngày mà không còn những mục đích, những task để làm trong ngày. Tôi lo âu khi nghĩ mình sẽ trở lại lối sống kiếm gì đó để xem cho qua ngày, ngủ, ăn .... nghe ba mẹ cằn nhằn, và rồi khao khát một thứ gì đó mà mình không rõ. Ôi chao! 
Kinh khủng quá, hên mà tôi vẫn còn deadline =)))))