Một bài viết lý giải sự "ẩn thân" của cá nhân mình và biết đâu đấy, nó khiến ai đó hiểu rõ mình hơn. 
Tôi là người mờ nhạt điển hình 
Kể từ ngày cách ly toàn xã hội, tôi nhận ra mình sắp trở về với bản ngã nguyên thủy. Chẳng còn phải gồng mình để đối nhân xử thế nơi công sở và cũng gặp lại thói quen ngủ nướng thời còn sinh viên. Thỉnh thoảng tôi nghĩ, mình lại đi lùi trên cao tốc rồi. 
Thôi, chẳng viết nữa, đi cày deadline đây...pye!
- Note: Người cầu toàn.