Thần ơi, ngự trị nơi ta
Dung hoà cảm thọ, chánh tà ngang nhau
Đồng nhất, đồng chất, đồng màu
Đồng tâm, đồng đẳng, đồng lòng, đồng cam
Chưa "lắng" chớ khoan vội "nghe"
Chưa "nhìn" kĩ dáng, thảy đừng "nhận" ngay
Địa đàng chừa lối yêu thương
Nhân sinh chừa lối, cho ta quay về
Thần ơi, đừng bỏ rơi ta
Cho mộng mị lắm, đêm dài trắng canh
Buồm căng, mất lái, biển khơi
Chơi vơi dòng nước, tan hoang bến bờ
Ta ngu, ta dại, ra khờ
Quay lưng, phủi áo, công ơn "cha thầy"
Niềm tin xa xỉ, mỏng manh
Lòng người rẻ mạt, cực đoan, tín cuồng
Thần ơi, thần giữ cho ta
Giữ tâm như kính, như gương, như hồ
Nguyện thân đem lợi quần sanh
Tay này làm phước, chân này hành hương...
Nhân gian cách trở nhiều bề
Sinh thời mạt pháp, quỷ thần tràng giang
Cõi sáng chất chứa tình thương
Sinh sôi, nảy nở, trong "người" trong "ta"
Hạnh phúc hoài kiếm xa xăm
Trong từng hơi thở, trên từng bước chân
Rong chơi đủ tháng đủ ngày
Khổ đau đủ khắc, đủ giờ, đủ giây
Này đây,... 
Thời khắc đủ đầy
Thân này có rã, đất này rửa trôi
Tiếng lòng vang khúc "hành ca"
Tròn vai, tròn nghĩa, trọn đời phàm phu
Tha thứ cho người Ta yêu
Tha thân tạm bợ, tiếc chi qua rồi…
Hào quang, siêu việt sáng ngời
Chờ ngày khăn gói, theo người thầy xưa
Thế thời bạc nhược bi ai
Thiện tri, minh triết sáng trong quay đầu…
Dùng cái tâm thuần chánh ở trạng thái tĩnh để huấn luyện cái tôi hiếu kì ở trạng thái động, dùng cái tôi sáng suốt ở trạng thái động để quay lại quan sát khám phá cái tâm vô hạn, bí ẩn, tĩnh lặng
" GẶP nhưng KHÔNG BIẾT, BIẾT nhưng KHÔNG TIN, TIN nhưng KHÔNG HÀNH, HÀNH sẽ ĐỐN NGỘ"
Mr.Dra1n
Nha Trang 13/12/2021