vào February 05, 2021

Đào thắm như môi em
Thân Đào rừng đang chờ trưng tết
Nơi con đường thành phố này
Giữa nắng, gió những ngày đầu xuân
Những dòng người xuôi ngược
Lại nhớ về em
Em là Đào,là Lan, là Huệ
Xuân là em
Và em là mùa Xuân

Tp Bắc Giang, chiều 23 tết Tân Sửu