Sáng hôm qua mình tỉnh dậy và tin tức đầu tiên mình đọc được là Thầy Thích Nhất Hạnh đã viên tịch vào khoảnh khắc chuyển giao của ngày mới. Lúc đó mình đã nghĩ:
À, vậy là chuyến thiền hành trên thế gian của Thầy đã tới nơi.
8 giờ 30 sáng hôm qua, Hít Vào Thở Ra tổ chức buổi thực hành Chánh Niệm Mình Tới Trái Đất Chơi với hơn 60 người tham gia. Như mọi lần, mình dùng câu chuyện "Rửa Bát Để Mà Rửa Bát" của Thầy để nói về tinh thần Chánh Niệm. Và rồi mình xin phép mọi người được cùng nhau ngồi trong lặng yên đôi phút, hồi hướng đến Thầy Thích Nhất Hạnh.
Cứ thế, hơn 60 người thực hành Chánh Niệm ở mọi độ tuổi, từ mọi nơi trên đất nước, chúng mình đã cùng nhau sẻ chia lòng thương, sự biết ơn đến Thầy: "Thầy ơi, cho chúng con gửi tới thầy một lời chào và một lời cảm ơn!"
Và cứ thế, chúng mình lại trở về tiếp tục thực hành trong 2 tiếng sau đó. Mình tin rằng nếu ai thấm nhuần lời Thầy dạy, thì hành lễ tiễn đưa giản đơn vậy thôi là đã đủ đầy. Bởi: Thầy đã tới Trái Đất chơi, Thầy đã đi, và Thầy sẽ luôn Hiện Diện!
Sài Gòn, 22 tháng 1, 2022.
Ly Sei ở Hít Vào Thở Ra.