Một là ngồi vào bàn học, hai là xách balo lên thuyền, chúng ta cùng chung một rank. Còn yếu hơn là rank con hết | Nguồn: Word Swag
Một là ngồi vào bàn học, hai là xách balo lên thuyền, chúng ta cùng chung một rank. Còn yếu hơn là rank con hết | Nguồn: Word Swag
TỰ ĐÁNH GIÁ CHÍNH XÁC
“Trên hết, nó là cần thiết để một người có thể tự đánh giá bản thân một cách trung thực, vì chúng ta thông thường nghĩ chúng ta có thể làm nhiều hơn những gì chúng ta thực sự có thể.”
—SENECA, ON TRANQUILITY OF MIND, 5.2
Hầu hết mọi người chống lại ý tưởng về một ước định thực sự về bản thân. Có lẽ bởi vì họ lo ngại nó có thể có nghĩa là giáng cấp một số niềm tin của họ về việc họ là ai và năng lực của họ là gì. Như châm ngôn của Goethe, thật là một thất bại lớn khi “xem bản thân hơn bạn là." Làm thế nào bạn có thể thực sự được coi là tự nhận thức nếu bạn từ chối xem xét những điểm yếu?
Đừng sợ tự đánh giá bởi vì bạn lo lắng rằng bạn có thể phải thừa nhận một số điều về bản thân. Nửa sau câu châm ngôn của Goethe cũng rất quan trọng. Anh ấy khẳng định rằng việc “đánh giá bản thân thấp hơn giá trị thực của bạn” cũng gây tổn hại không kém. Nó không phải chung chung ngang nhau (Tư duy cào bằng – Đây là một chủ đề lớn tôi sẽ trình bày trong thời gian sắp tới) để ngạc nhiên về việc chúng ta có thể xử lý tốt một tình huống đã từng lo sợ trước đây như thế nào? Cái cách mà chúng ta có thể gác lại nỗi đau cho người thân yêu và quan tâm đến người khác — mặc dù chúng ta luôn nghĩ rằng chúng tôi sẽ bị sụp đổ nếu điều gì đó xảy ra với cha mẹ của chúng ta hoặc anh em ruột.
Con đường chúng ta có thể vượt qua duyên cớ trong một tình huống căng thẳng hoặc một cơ hội thay đổi cuộc đời. Chúng ta đánh giá thấp năng lực của mình chỉ nhiều và chỉ nguy hiểm như chúng ta đánh giá quá cao những năng lực khác. Trau dồi khả năng đánh giá bản thân một cách chính xác và trung thực. Hướng nội để biết bạn có khả năng gì và cần những gì để mở khóa tiềm năng đó.
English version:
______________________________________
ACCURATE SELF-ASSESSMENT
—————————————————
“Above all, it is necessary for a person to have a true self-estimate, for we commonly think we can do more than we really can.”
—SENECA, ON TRANQUILITY OF MIND, 5.2
Most people resist the idea of a true self-estimate, probably because they fear it might mean downgrading some of their beliefs about who they are and what they’re capable of. As Goethe’s maxim goes, it is a great failing “to see yourself as more than you are.” How could you really be considered self-aware if you refuse to consider your weaknesses?
Don’t fear self-assessment because you’re worried you might have to admit some things about yourself. The second half of Goethe’s maxim is important too. He states that it is equally damaging to “value yourself at less than your true worth.” Is it not equally common to be surprised at how well we’re able to handle a previously feared scenario? The way that we’re able to put aside the grief for a loved one and care for others—though we always thought we’d be wrecked if something were to happen to our parents or a sibling. The way we’re able to rise to the occasion in a stressful situation or a life-changing opportunity.
We underestimate our capabilities just as much and just as dangerously as we overestimate other abilities. Cultivate the ability to judge yourself accurately and honestly. Look inward to discern what you’re capable of and what it will take to unlock that potential.