Cháu vào forum cũng lâu rồi. Thấy có rất nhiều cô chú anh chị viết bài rất hay. Trên này thì thù hợp việc viết bài hơn , để việc giao lưu thành viên thuận tiện cháu xin mở group chát trên telegram cho Spiderum. Mời các anh chị cô chú vào giao lưu ạ! 😬