Sống An nhiên

Ta đây thích chửi thích chê
Thích chê thích chửi cho đời phê phê
Một khi chuẩn bị chửi thề
Ta đây cảm thấy tê tê trong người

Chửi chê là chuyện của người
Chuyện ta phải biết làm người có tâm
Tâm ta phải biết an lành
Để sống thanh thản, để lòng bình an

Bỏ qua chuyện vặt không lành
Ta sống an nhiên mặc tánh người đời
Ở đời sống để thanh thơi
Để cho cảm thấy cuộc thời thêm vui

Sáng tác
Nguồn: Tientala