Cuốn sách tranh này mình dịch để làm buổi đọc ở thư viện, may sao được duyệt lên sách luôn. Bây giờ vẫn chờ để được lên lại thư viện Đủng Đỉnh Đọc đọc cùng các em.

“Nuỗng” là từ chế, từ cha Muỗng và mẹ Nĩa (hoặc ngược lại, mình không biết xã hội đồ ăn phân biệt giới tính như nào). Cuốn này cấu trúc cơ bản, nhưng tác giả Kyo Maclear xây dựng thế giới muỗng nĩa rất sinh động (và đầy những quy chế ngầm), làm mình hơi nghĩ tới Toy Story lúc dịch. Mình cũng thích nét vẽ của cô Isabelle Arsenault nữa, nhìn rất thoải mái nhưng thực ra rất dụng công.
Khi dịch cuốn này mình dùng rất nhiều từ láy để diễn tả tính chất, một phần là vì thế giới trong cuốn sách vô cùng sinh động, nữa vì cũng ảnh hưởng bởi sự "dở dở ương ương" của nhân vật chính. Mình cảm thấy đọc to một cuốn sách dùng nhiều từ láy rất thích, vì những âm thanh linh hoạt biến đổi ấy giúp mình mường tượng thế giới rõ ràng hơn rất nhiều.

Không biết đọc xong, các em bé đi ngủ thì thấy bọn dao muỗng nĩa đang làm gì nhểy?