Rain

Mỗi khi em khóc lại dấu những giọt nước mắt của mình trong màn mưa, nhưng trong đôi mắt em hiện hữu những nổi buồn xa xăm…… mỗi một mùa đông đến, em lại giả vờ nước mắt như cơn mưa, anh tự hỏi đã bao nhiêu lần rồi nhỉ… hãy cho anh một lời đáp, 
vì tình yêu chăng……Tears

Rain and tears, are the same
Mưa hay là nước mắt, đều giống nhau thôi…

But in the sun
Nhưng khi trong ánh nắng

You've got to play the game
em có niềm vui riêng

When you cry In winter time
khi em khóc trong mùa đông

You can pretend
em có thể giả vờ

It's nothing but the rain
chỉ là mưa…..


How many times I've seen
Đã bao lần anh nhìn thấy...

Tears coming from your blue eyes
lệ từ đôi mắt ưu buồn của em…

Rain and tears, are the same
Mưa hay là nước mắt, đều giống nhau thôi…

But in the sun
Nhưng khi trong ánh nắng

You've got to play the game
em có niềm vui riêng
Give me an answer.. of love
hãy cho anh một lời đáp.. vì tình yêu

I need an answer.. of love
anh cần một lời đáp... vì tình yêu chăng

Rain and tears in the sun
mưa và lệ trong ánh nắng

But in your heart
nhưng trong trái em

You feel the rainbow waves
là những cuộn sóng cầu vồng


Rain and tears
mưa và nước mắt

Both I shun
tồi đều trốn tránh

For in my heart there 'll never be a sun
vì trái tim tôi sẽ không bao giờ có mặt trời


Rain and tears, are the same
Mưa hay là nước mắt, đều giống nhau thôi…

But in the sun
Nhưng khi trong ánh nắng

You've got to play the game
em có niềm vui riêng…...