Chắc hẳn trong chúng ta đều đã từng yêu hoặc đang yêu một người nào đó.
Trong tình yêu, mọi thứ không thể lúc nào cũng màu hồng được. Đôi khi nó có những màu đen tối của sự giận nhau, màu xám xịt của sự không tin tưởng lẫn nhau. Đã có một lần mình dùng phép thử đối với người yêu mình ! Và mình thấy đó là một thảm hoạ, một sai lầm lớn của mình !!! Điều đó làm mình và người yêu như có một khoảng cách vô hình nào đó !!
Nếu các bạn đã từng thử người yêu của các bạn, xin hay cho mình biết về ý kiến cá nhân hoặc quan điểm của các bạn về phép thử trong tình yêu.