Trong tiếng Anh, sở hữu cách (Possessive/ Genitive case) là một trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng. Bài viết dưới đây, sẽ chia sẻ tới bạn về kiến thức này một cách đầy đủ và chính xác nhất. 
1. Định nghĩa về sở hữu cách trong tiếng Anh 
Sở hữu cách trong tiếng Anh được hiểu là cấu trúc ngữ pháp, được dùng để diễn tả sự sở hữu của một người hay một nhóm người với người khác hay sự vật khác, từ đó làm rõ thêm cho đối tượng đang được nhắc đến. Cách viết sở hữu cách: A’s B
Trong đó: + B thuộc ở hữu của A, B thuộc về A (Nếu B là danh từ chỉ vật) Eg: Lenka’s bag (túi của Lenka) + B có mối quan hệ nào đó với A (Nếu B là danh từ chỉ người) Eg: Lenka’s sister (chị gái của Lenka)
2. 04 dạng về sở hữu cách trong tiếng Anh 
Dạng 1. Sở hữu cách với danh từ số ít 
Khi danh từ thể hiện mối quan hệ sở hữu ở dạng số ít thì sở hữu cách được thể hiện bằng cách thêm “s” ở phía sau danh từ. 
Eg: My dad’s car broke down yesterday.  (Xe của bố tôi bị hỏng ngày hôm qua) 
Dạng 2.  Sở hữu cách trong tiếng Anh với danh từ số nhiều kết thúc bằng “s”
Khi danh từ ở dạng số nhiều và kết thúc bằng “s” thì sở hữu cách được thể hiện bằng cách thêm dấu nháy đơn (‘) ở phía sau danh từ vì vậy không cần thêm “s”. Eg: The doctor’s room is over there. (Phòng của các bác sĩ ở đằng kia)
Dạng 3. Sở hữu cách trong tiếng Anh với danh từ số nhiều không kết thúc bằng “s”
Với một số trường hợp bất quy tắc thì danh từ khi chuyển sang dạng số nhiều sẽ không thêm “s hoặc es” thì sở hữu cách vẫn thể hiện ở dạng “s”. Eg: These people’s shirts are the same (Áo của những người này giống nhau) 
Một số trường hợp danh từ bất quy tắc khi chuyển sang số nhiều thường gặp: 
Tooth → teeth (răng) Man → men (đàn ông)  Woman → women (phụ nữ) Crisis → criteria (khủng hoảng)  Mouse → mice (chuột) Medium → media (truyền thông) Fish → fish (cá) Child → children (trẻ con)  Bacterium → bacteria (vi khuẩn)  Dạng 4. Sở hữu cách trong tiếng Anh với danh từ số nhiều kết thúc bằng nhiều “s” Giống như danh từ số nhiều kết thúc bằng nhiều “s” chỉ cần thêm dấu nháy đơn. Eg: The boss’ wife is a wonderful woman (Vợ của ông chủ là một người phụ nữ tuyệt vời) 
3. Một số trường hợp ngoại lệ khi dùng sở hữu cách trong tiếng Anh 
– Những danh từ chỉ sự vật không tồn tại sự sống được nhân cách hoá giống như một con người thì có thể sử dụng hình thức sở hữu cách “s”. Eg: Factory’s construction brings many benefits.  (Xây dựng nhà máy mang lại nhiều lợi ích) 
– Trước những danh từ chỉ thời gian, không gian và trọng lượng sở hữu cách dưới dạng “s” Eg: He solved a difficult problem in just 1 hour’s time.  (Anh ấy đã giải một bài toán khó chỉ trong 1 giờ) 
– Sở hữu cách của các đại từ liên quan đến chủ đề kinh doanh, nghề nghiệp, kinh doanh, thương mại hay những danh từ riêng mang ý nghĩa biểu đạt về địa điểm, tòa nhà hoặc địa chỉ cá nhân. Eg: Tomorrow, we will have a party birthday at Lisa’s  (Ngày mai, chúng ta sẽ tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà Lisa)  Hy vọng qua bài viết này sẽ chia sẻ tới bạn những kiến thức hữu ích về sở hữu cách của tiếng Anh. để tự tin hơn khi ôn tập. Chúc các bạn luôn học tốt!