#DuLuatAnNinhMang #OcDaoInternet #TrungquocVer2
Ốc đảo Internet Trung Quốc, Triều Tiên và găng tay vô cực..!
- Rất có thể trong thời gian tới từng tin nhắn trên Facebook, từng bức ảnh cá nhân trong Google Drive, tài khoản cá nhân, tài khoản ngân hàng,...x3.14 thứ khác liên quan tới internet sẽ có thể bị truy cập mà mình không biết cũng không thể ngăn chặn.  Nó sẽ trao cho Bộ Công an toàn quyền truy cập vào email, tin nhắn, tài khoản mạng xã hội, tài khoản online banking và tất cả các dữ liệu khác của người sử dụng Internet Việt Nam.
- Nó cũng sẽ ép các công ty nước ngoài như Google và Facebook phải đặt máy chủ và văn phòng đại diện ở Việt Nam, đồng thời phải hợp tác toàn diện với Bộ Công an.
- An ninh mạng là quan trọng nhưng quy định tạo ra nhiều lỗ hỗng có thể bị lợi dụng để đánh cắp thông tin cá nhân, che giấu sự thật, bịt miệng dư luận,...x3.14 chuyện sai trái khác.
- An ninh mạng là để đảm bảo sự an toàn cho người dùng trên internet, bảo mật thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng,... không bị đánh cắp chứ không phải tạo ra một găng tay vô cực như vậy..!
Công dân Việt Nam có thể đưa ý kiến tới Quốc hội rút Dự luật An ninh mạng, trước khi Quốc hội "bấm nút" trong ngày thứ Ba, 12/6.
- Tìm hiểu thêm về dự luật: https://bit.ly/2JpV5rH
- Ký kiến nghị tại: https://bit.ly/2HqgCuJ 
----------------------