1, Có một khoảng thời gian phải học đi học lại mà vẫn quên:
Giống như việc chạy xe đạp vậy đấy, mặc dù nó dễ nhưng lần đầu tiên thì chắc chắn ai cũng phải té lên té xuống...
Ở đây, trí nhớ cũng vậy, mới học tiếng anh, một ngôn ngữ với những cấu trúc câu và cách viết từ vựng xa lạ thì ai cũng trải qua cái cảm giác quên lên bờ xuống ruộng...
2, Cảm nhận được khoảng 80% mối liên hệ giữa cách phát âm và cách viết của từ vựng:
Ví dụ một từ có đuôi "er" như "teacher", "farmer", "daughter",...thường sẽ có cách phát âm là "ờ" (teacher - tí chờ), (farmer - phá mờ), (daughter - đo tờ)...
Ví dụ một từ có đuôi "tion" như "motion", "location", "infomation"... thường sẽ được phát âm là "sần" (motion - mấu sần), (location - lâu cấy sần), (infomation - in pho mấy sần)...
Nhờ có thể cảm nhận được phần nào mối liên hệ giữa cách phát âm và cách viết của từ vựng mà tôi có thể dễ dàng nhớ được cách viết thông qua cách phát âm và ngược lại.
3, Tập đọc hiểu và nghe hiểu tiếng anh nhiều:
Tôi thường không đọc hiểu hoặc nghe hiểu tiếng anh theo hình thức làm bài tập.
Tôi chỉ đơn thuần kiếm những bài đọc tiếng anh hoặc những bài nghe tiếng anh và sau đó cố gắng dùng mọi cách để đọc hiểu hoặc nghe hiểu được nó.
(Tức biết được nó có nghĩa gì...)
4, Chuyển sang sử dụng từ điển anh anh:
Ở từ điển anh việt nó sẽ giải thích từ "feature" có nghĩa là "nét mặt, nét điển hình, nét đặc trưng, gương mặt".
Nhưng ở từ điển anh anh nó sẽ giải thích từ "feature" là "một phần của thứ gì đó mà bạn chú ý bởi vì nó trông có vẻ quan trọng, thú vị hoặc điển hình đặc trưng".
Với cách giải thích của từ điển anh anh, nó buộc tôi phải dùng não để hình dung tưởng tượng cái nghĩa đồng thời kiếm những câu ví dụ để rồi đối chiếu với ngữ cảnh từ đó được sử dụng nhằm có thể hiểu và hình dung được nghĩa của nó.
Cũng chính nhờ sự hình dung đó mà tôi có thể dễ nhớ và khắc sâu từ vựng vô trí nhớ của tôi hơn.
Tóm lại:
Bạn có thể kết hợp 4 thứ này lại để giúp trí nhớ của bạn về tiếng anh được cải thiện hơn.
Xem video lấy lại gốc tiếng anh cho người mất gốc lâu năm tại dưới đây (cam kết miễn phí, không cần đăng ký hay để lại thông tin gì hết, xem xong ngoảnh đít bỏ đi cũng được):