Vào vấn đề luôn, mọi người nào biết thì cứ ghi vào để mình bổ sung nhé.
Có những câu nói nguyên bản tiếng Anh thì càng tốt

Joker - Heath Ledger [The Dark Knight -2008]


1. "If you good at something, never do it for free" - Joker
"Nếu mày giỏi việc gì đó, đừng bao giờ làm nó miễn phí"
2. "The only sensible way to live in this world is without rules" - Joker
"Cách hợp lý nhất để sống trong thế giới này là phá bỏ đi những nguyên tắc"
3. "They laugh at me because i'm different. I laugh at them because they're all the same" - Joker
"Họ cười tao vì tao không giống họ. Tao cười họ vì họ quá giống nhau"
4. "We stopped checking for monsters under our beds, when we realized they were inside us" - Joker
“Chúng mày có dừng ngay cái việc đang đi tìm một con quỷ trong khi chúng mày nhận ra nó đang bên trong chính chúng mày.”
5. “I believe that whatever doesn't kill you simply makes you stranger.”
 - Joker

 “Tao tin rằng những gì không thể giết chết mày sẽ làm mày khác biệt hơn.”
===
Bill Shankly - HLV huyền thoại của CLB Liverpool
1. "If you can't support us when we lose or draw, don't support us when we win." - Bill Shankly
"Nếu bạn không thể ùng hộ chúng tôi khi chúng tôi hòa hoặc thua, đừng ùng hộ chúng tôi khi chúng tôi chiến thắng."
2. "Good manner is appreciated now but estate keeps everlasting." - Bill Shankly
"Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là vĩnh cửu."
===
Năm Cam (Áo trắng)
1. "Thứ gì ko mua được bằng tiền thì mua được bằng nhiều tiền "  - Trương Năm Cam
2.  "Tiền không là tất cả, nhưng con người có thể làm tất cả vì tiền". - Trương Năm Cam
===
UPDATINGGGG...