via: Acid Cow


Những người chịu đựng chứng rối loạn đã đặt bút lên vẽ những bức tranh phản ánh những trải nghiệm đau đớn của họ.


Hãy cùng xem những bức tranh dưới đây:


Bức tranh vẽ bởi Karen May Sorensen (một phụ nữ 48 tuổi người Mỹ).

via: Acid Cow


Họa sĩ đằng sau bức tranh này là một bệnh nhân mắc bệnh hoang tưởng. Bức tranh được hoàn thành trong nhà thương.

via: Acid Cow


Tác giả vô danh này đã cố gắng để nắm bắt được suy nghĩ trừu tượng trong đầu của mình.

via: Acid Cow


Nhân vật 2 đầu rất phổ biến trong những bức tranh của Sorensen.

via: Acid Cow


Chúng rất phức tạp và trừu tượng.

via: Acid Cow


Bức tranh này truyền tải sự thực như một cơn ác mộng mà những bệnh nhân phải chịu đựng.

via: Acid Cow


Đây là bức tranh vẽ bởi họa sĩ Erik Baumann.


Có rất nhiều điều được truyền tải trong bức tranh này mà không cần phải nói ra (hay là không thể nói ra)

via: Acid Cow


Bức tranh "Electricity Makes You Float" của họa sĩ Karen Blair.

via: Acid Cow


Những tâm trạng và khuôn mặt khác nhau mà người đàn ông này phải mang trông như những túi bao (nang) xấu xí.


via: Acid Cow


Đây là một bức tranh khác của Draak, về những nhân vật 2 đầu.

via: Acid Cow


Đây là "faceless disease" (mình không thể tìm được từ tiếng Việt thay thế), ẩn sau sự tồn tại bình thường của người nào đó.

via: Acid Cow


Những bức tranh này được vẽ ở giữa rất nhiều trạng thái của bệnh nhân để thể hiện sự thay đổi đang diễn ra.

via: Acid Cow


Bức tranh này diễn tả sự mắc kẹt trong đau đớn.

via: Acid Cow


Bức tranh có tên "Whither" nói về ảo giác thị giác.


Nguồn: twentytwowords.com

#hanm