Còn chưa lâu, dân mạng sốc vì một em HS lớp 12 bị cô nói chép văn mẫu vì điểm Văn năm trước chỉ 5,2. Điều này có đủ chứng minh GV Việt Nam không tôn trọng ý tưởng của HS?