Từ hồi biết đứng dậy 
Được đi tốt biết mấy
Đâu ngờ đến một ngày
Rượt chạy mãi sau này

Sõng soài như đã
Chẳng ai khác cả
Anh ngày hôm qua
Tự xô mình ngã
...
Mai "đứng dậy" nên anh bận lắm
Nhớ nổi bao nhiêu lời bài hát
Mặc bấy nhiêu vướng bận trong lòng
Lo trả hết đống nợ  tên " cuộc sống"
Rồi sẽ đi như mảnh đời tẻ nhạt
Ngồi tự hỏi :
"Liệu có còn yêu nữa được không?"
...
Thôi thì trước khi đó
Hát cho vơi bận lòng!
(23.02.2021)
Dar.White.Kisss

Nguồn: google