Bạn muốn trở thành người hạnh phúc nhưng chậm hiểu và thiếu trí tưởng tượng hay một người bất hạnh nhưng thông minh và sáng tạo?

Ví dụ, bạn sẽ chọn cuộc sống của một nghệ sĩ tài năng nhưng bất hạnh như Vincent van Gogh, hay một cuộc sống hạnh phúc, vô lo của một tâm hồn với đầu óc đơn giản?

Có một chủ đề tương tự. Ví dụ như việc vợ/chồng bạn ngoại tình. Giả sử nếu bạn không biết điều đó thì cuộc sống của bạn vẫn sẽ hạnh phúc, 1 người khỏe 3 người vui. Còn nếu bạn biết, gia đình sẽ tan vỡ. Vậy nếu bạn có thể được lựa chọn biết hoặc không biết sự việc đó, bạn sẽ chọn phương án nào? 

Ngu si hưởng thái bình, hay thông minh sắc sảo mà đau khổ?

#nhữngcâuhỏikhôngbaogiờcóđápán