Thật ra bạn hoàng toàn có thể sử dụng võ thuật để chống lại một thằng cầm nếu nó không học võ dao và bạn phải thật sự học những môn võ có tính thực chiến cao.
Có 2 cách:
1 là bạn phải luyện tập thật châm chỉ và có hơn 30 năm kinh nghiệm chiến đấu với nhiều thể loại sử dụng dao khác nhau , một là rút dao ra chơi trực tiếp, hai là tiến lại gần rồi ầm thầm rút dao ra rồi đâm, ba là phi dao v v v.
2 mua áo chống đi bạn tôi ơi :)