ĐÂY CHỈ LÀ MỘT TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN
Liệu rằng đại dịch này có kết thúc sớm như mọi thứ đang diển ra hay không? Rất khó để có thể xác định được điều đó ai mà biết được sau con corona có con gì khác xuất hiện hay không?
Vào lúc này không có gì đảm bảo cho một năm mới 2021 sẽ khác liệu thế giới có sang một trang mới hay không. Ừ thì đã có vác sin nhưng nó còn quá nhiều cần phải được thực hiện thì mới có thể trở nên dể tiếp cận. Bây giờ vẩn còn trong giai đoạn thử nghiệm và kết quả có vẻ khả quan. Và nhanh nhất cũng phải 6 tháng đến một năm nửa thì mọi thứ mới có thể ổn định lại còn việc hồi phục thì là cả một thời gian dài. 
Cảm giác như bắt đầu một vòng lăp mới vậy, vòng lặp này được thấy khá nhiều lần mọi thứ bắt đầu dần ổn định rồi phát triển rồi đến một lúc sẻ có một đại nạn suất hiện làm cho mọi thứ chao đảo rồi mọi chuyện lại được giải quyết thế là kết thúc một vòng lặp và mởi ra một vòng lặp mới.