Mùa đông không hiểu tớ
Hôm nay tớ dạo phố
Thấy nhiều lắm cặp đôi
Tay trong tay thì thôi
Đây còn ôm nhau nữa =))

Họ bảo "Nhìn chi rữa...
Tại mùa đông lạnh mà"

À thế là tại cậu
Mà họ mới ôm nhau
Ôm phía trước phía sau
Ôm nhau đầy cả phố
Thế nào mà dạo phố
Thành đánh đố FA
Tức á