Buông nhẹ hạt nước, chiều ẩm ương
Nắm chặt sợi nắng, hòa vào mưa
Thả con gắn máy, vòng ngoài phố
Xách hồn trôi giữa, mưa sài gòn