Hãy cố gắng nhất có thể dù việc đó rất nhỏ. Rồi bạn sẽ nhận ra sự khác biệt!

Lúc bắt đầu đôi khi khó khăn. Hãy cố gắng và làm tốt hơn từng chút một. Thời gian sẽ chứng minh bạn làm được nhiều như thế nào.


Đừng bao giờ nghĩ mình là giỏi nhất. Dù bất kì hoàn cảnh nào, cũng sẽ có người giỏi hơn mình.

Đừng quá tự ti cũng đừng khinh thường người khác. Bởi mỗi chúng ta đều có ý nghĩa của riêng mình.
Kiến thức mà chúng ta đã biết rất nhỏ bé so với thế giới ngoài kia. Hãy luôn luôn học hỏi và đừng bao giờ nghĩ mình biết nhiều.

Trên đời này không có gì là tuyệt đối, càng không có gì là hoàn hảo. Phải biết chấp nhận những khuyết điểm.

Đừng cố làm giống người khác khi mình không thể. Phải biết tận dụng khả năng của bản thân. Chấp nhận sự khác biệt.

Đọc thêm: