Blog này được tạo ra để mình viết về những cảm xúc cá nhân của mình. Đối với mình ai cũng sẽ trải qua rất nhiều cảm xúc trong cuộc sống, họ sẽ chọn cách tận hưởng nó hoặc gạt bỏ nó và cho là mình không phù hợp để có những cảm xúc như vậy, vì mình sẽ không bỏ qua mà viết lên đây để biết rằng mình cũng có những cảm xúc như vậy và có thể xem lại bản thân phù hợp hay không. Nếu không phù hợp thì đây là nơi để thả trôi những cảm xúc ấy rồi quay lại với guồng quay cuộc sống mà không chút bận tâm về những thứ đó nữa ( vì mình đã viết ra và lưu trữ lại rồi nên sẽ không suy nghĩ nhiều đến nữa ) .
                                                                                                -D-