" Nghe lời thầy dặn: Vấn đề không phải là con nhận được bao nhiêu yêu thương mà vấn đề là con đã cho đi bao nhiêu yêu thương... Tin thầy đi, trách nhiệm của con không phải là tìm cách để được người khác yêu thương mà trách nhiệm của con là phải yêu thương người khác... "
Lỡ Hữu Trọng - Người thất học tiêu biểu
Nguồn ảnh: https://pixabay.com/