Cuộc sống là một hành trình dài có nhiều con đường khác nhau. Mỗi khung bậc cảm xúc khi ta đi qua đoạn đường ấy cũng khác nhau, ta tìm kiếm cho mình lối đi riêng hay đơn giản hơn là ngồi nhìn người khác đi qua con đường ấy, rồi lại ngước nhìn khi người ấy quay về với nhữnh thành tựu anh ta đạt được. Ta cũng muốn như vậy. Vậy làm cách nào ta được như họ. Đó là lại đi trên con đương thành công của người khác. Rồi ta sẽ thành công kkk thật là hạnh phúc. Vậy ta bắt đầu đi đoạn đường ấy thôi nào ? Hành trình khá dài và mệt mỏi nhưng ta cũng sẽ vượt qua thôi. Ta có ý chí kiên cường cùng lòng tin vững chắc mà. PHẦN 1 (GIỚI THIỆU VỀ CON ĐƯỜNG CỦA THÀNH CÔNG )
Còn phần 2 mong các bạn sẽ theo dõi cảm ơn.