Vì sao Lam Vong Cơ lại không ở trong Hệ Thống hay Thiên Quan mà lại ở trong Ma Đạo cùng với Ngụy Anh.?
Lí do một:
Vì một người như Lam Vong Cơ cần một người như Ngụy Anh, vì có một người hoạt bát hợp tính cách của y như thế. Vì y vô cùng ít nói, lạnh lùng nên dù có ở trong Thiên Quan, hay Hệ Thống thì y sẽ dễ bị tổn thương và bị cô lập sẽ rất đau thương. y thích quan tâm người khác, và Ngụy vô Tiện có thể tạo cơ hội cho y làm điều đó, y có thể ngồi nhìn Ngụy Vô Tiện làm căn nhà ấm lên bằng tiếng cười đùa vui vẻ của hắn. Không một ai bằng hắn, tất cả đều không bằng, tất cả mọi người đều không hợp
Lí do hai: Vì lúc đó tác giả chưa nghĩ ra nhân vật Lam Vong Cơ